top of page
Praktijk Mirer logo

Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met het secretariaat van VBAG via email secretariaat@vbag.nl of per telefoon 040 283 8988 (werkdagen 09.00 – 12.00).

Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Geschillencommissie: bindende uitspraak.

Onze praktijk vindt het belangrijk dat je tevreden bent over ons.

Daarom streven wij er naar om je zo goed mogelijk te ontvangen, te behandelen en te begeleiden.

Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent. Natuurlijk is je eerste stap om dit tijdig

met ons te bespreken zodat wij er alles aan kunnen doen om tot een oplossing te komen. Mocht dat

toch niet het gewenste resultaat geven dan is er een wettelijke klachtenprocedure geformaliseerd, namelijk:

Wet kwaliteit klachten en geschillenzorg (wkkgz

Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je onder andere bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar.

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector.

Als je er samen niet uitkomt kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van 

Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl  t.a.v. Coördinator Klachten-bemiddeling) of per telefoon

06 4844 5538

Klachtenregeling.

bottom of page