Voor elke minuut die je boos bent,

verlies je 60 seconden geluk...

(Ralph Waldo Emerson)

KLACHTENREGELING

Onze praktijk vindt het belangrijk dat u tevreden bent over ons.

Daarom streven wij er naar om u zo goed mogelijk te ontvangen, te behandelen en te begeleiden.

Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Natuurlijk is uw eerste stap om dit tijdig

met ons te bespreken zodat wij er alles aan kunnen doen om tot een oplossing te komen. Mocht dat

toch niet het gewenste resultaat geven dan is er een wettelijke klachtenprocedure geformaliseerd, namelijk:

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/

inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.

 

De procedure gaat als volgt:

 

  • U mailt uw klacht naar het secretariaat van de Klachtencommissie van het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET); secretariaat@vvet.nl

  • Er wordt contact met u opgenomen.

  • Op de website van het VVET is de volledige klachtenregeling na te lezen www.vvet.nl

  • De Klachtencommissie van het VVET zal proberen de verstoorde relatie tussen cliënt en therapeut weer te herstellen.

  • De Klachtencommissie kan geen straffen opleggen. Wel kan bij een terechte klacht de behandelaar opgedragen worden het in de toekomst anders te doen.

  • Mocht uw klacht niet 'in der minne' geschikt kunnen worden, dan kunt u een formele klacht indienen.

Of klik hieronder bij Klachtenprocedure op betreffende folder(s)

HOE EEN FORMELE KLACHT INDIENEN?

Alle bij de beroepsorganisatie Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) aangesloten therapeuten zijn

verplicht aangesloten bij de RBCZ/TCZ.

U kunt de klacht bij het tuchtcollege TCZ indienen.

Dit kan alleen schriftelijk en dit mag tot drie jaar na het voorval waarover u wilt klagen.

U ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst, uiterlijk binnen 3 weken, informatie over de procedure zoals die gevolgd wordt.

Voor informatie hoe u uw klacht moet indienen zie de site www.tcz.nu

Klachtenprocedure VVET

Hieronder vindt u de klachtenfolder en klachtenregeling van de VVET, alsmede de contactgegevens in geval van een klacht.