top of page
Praktijk Mirer logo
prachtige waterleliebloem

ENERGETISCHE THERAPIE HEEFT ALTIJD
INVLOED OP HET HELE SYSTEEM VAN DE CLIËNT

Werkwijze

Tijdens de intakefase legt de Energetisch Therapeut uit wat de cliënt van de therapie, therapeut en de behandeling mag en kan verwachten.

 • De Energetisch Therapeut vraagt toestemming indien het noodzakelijk is de cliënt aan te raken.

 • Aanrakingen vinden nooit plaats aan of in de buurt van intieme delen van de cliënt.

 • De cliënt houdt bij energetische diagnostiek / energetische behandeling haar/zijn kleding aan.

 • Uit hygiënisch oogpunt trekt de cliënt haar/zijn schoenen uit.

 • De cliënt gaat gekleed op een behandeltafel liggen.

 • De energetische behandeling kan echter ook op een stoel plaatsvinden.

 • Bij energetische gespreksvoering en energetische coaching zitten cliënt en therapeut in een stoel.

 • De Energetisch Therapeut werkt met neutrale kosmische energie.

 • De Energetisch Therapeut werkt bij diagnostiek en behandeling met de handen.

 • Door middel van handoplegging of strijkende bewegingen vlak langs of op (grote) afstand van het lichaam.

 • De Energetisch Therapeut geeft richting aan de universele energie en heeft positieve invloed op de pijn of klacht van de cliënt.

 • De helende energie is persoonlijk afgestemd en gaat daarheen waar het voor de cliënt op dat moment nodig is.

Het heft blokkades op en het zelfhelend vermogen wordt geactiveerd. Klachten kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Overtollige (negatieve) energie wordt verwijderd en zorgt ervoor dat de levensenergie weer vrij kan stromen in het lichaam.

De cliënt kan de werking van de energie voelen als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, borrelen van de darmen,

ontspanning of een loom gevoel. Soms voelt men niets. Dit heeft geen effect op de behandeling.

 

Na de eerste behandeling kan de klacht iets verergeren. Gebeurt dit, dan is het zeer tijdelijk en geen reden voor ongerustheid. Het aantal behandelingen verschilt. Om het gewenste effect te bereiken zijn op zijn minst 3 behandelingen aan te bevelen. Over het algemeen zijn er bij langdurige of chronische klachten meer behandelingen nodig. Met de cliënt wordt overlegd of voortzetting van de behandeling zinvol en wenselijk is.

Het is verstandig om enkele uren na de behandeling het wat rustiger aan te doen en voldoende water te drinken.

Energetisch hulpverlenen (diagnostiek, behandeling, gesprek, coaching)

Bij het eerste consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen waarin zowel de voorgeschiedenis, eerdere of recente hulpverlening als de huidige stand van zaken wordt doorgenomen.

De klacht komt daarmee concreet en duidelijk naar voren. Daarnaast wordt besproken of de huisarts en/of specialist betrokken is.

Indien er sprake is van een diagnose die door een arts of specialist is gesteld wordt besproken in hoeverre de diagnose een energetische behandeling in de weg staat.

 

Ook gebruik van medicatie is onderdeel van de anamnese. Medicatie wordt nooit zelfstandig afgebouwd, mits in overleg met of onder begeleiding van de behandelend arts of specialist.

 

In alle gevallen wordt bekeken in hoeverre een samenwerking met de behandelend arts en/of specialist noodzakelijk is.

Een energetische diagnose berust op zogenaamde buitenzintuiglijke waarneming zoals helder voelen, helder weten etcetera.

Het energetisch systeem bevat allerlei informatie over de gezondheidstoestand uit het verleden, heden en zelfs de toekomst van de cliënt. Het is aan de Energetisch Therapeut om de informatie die verkregen wordt op een goede manier te interpreteren en toe te passen in de behandeling.

Werkwijze

bottom of page