top of page

In Brainwash Talks:
Deze keer psychiater Jim van Os met de oproep om de patiënt weer centraal te stellen.
Je kent ze wel:
de diagnosen uit de DSM-5, de psychiatrische bijbel.

Depressie, ADHD en autismespectrum-stoornis. Denk ook aan de oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, disruptieve stemmings-disregulatiestoornis, dissociatieve identiteitsstoornis en schizo-affectieve stoornis.
160 psychische diagnosen, samengesteld door psychiaters en psychologen. Mea culpa. Over de jaren zijn er steeds meer diagnosen bij gekomen. Dat was met goede intenties, want we dachten: we hebben steeds meer evidence-based diagnosen en specialistische behandelingen. Dus we kunnen steeds meer.


De geestelijke gezondheidszorg leunt te zwaar op de DSM-5, het handboek met psychiatrische aandoeningen, stelt psychiater Jim van Os.
Tijd om de patiënt weer centraal te stellen.

Dokters van morgen:
"De kracht van placebo's".
De ontdekking door de medische wereld dat de invloed

van de geest op ons lichaam lange tijd is onderschat!

bottom of page